Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

A r c h i v e 2 0 2 0

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009

'Between the Hidden Folk and the Moon'

Konstprojekt Gårda Vesta, Göteborg

Curator Carolina Falkholt

Fort Wayne Museum of Art

A YEAR OF MAKING MEANING

2020-24.10-2021-31.1
New additions to the collection.

Fort Wayne Museum of Art, Fort Wayne, Indiana, USA

Represented in the permanent collection.

---

MODERNA MUSEET, Stockholm

Represented in the permanent collection.

---

Teckningsmuseet i Laholm

26.9 2020-24.1 2021

Peter Köhlers teckningar bjuder oss in till ett virvlande flöde som på drömmens vis har något både välbekant och gåtfullt undflyende över sig. Verken utgör portaler in till en värld som kan öppna upp minnen, associationer och fantasier. Ett organiskt och öppet berättande som speglar världens föränderlighet och rastlöshet och samtidigt rymmer lyhördhet för subtila stämningslägen. Köhler använder sällan skisser eller förlagor, utan arbetar spontant och intuitivt och låter figurationer och miljöer växa fram där han själv blir den som både skapar och betraktar. Han finner spänning i att se en bild växa fram och att låta sig överraskas i ett växelspel mellan detaljnivån och den stora helheten. Det abstrakta smälter samman med det figurativa. Det flödande och viktlöst organiska kontrasterar mot linjalraka arkitektoniska element, rum, trappor och öppningar in mot, och ut mot, något annat. Med en rik formfantasi vrider och vänder han på figurationer utan att upprepa sig. Den välavvägda färgskalan, som också beskriver skuggor och rumsligheter, är klar och lysande.

Peter Köhler hämtar inspiration från folktro, sägner, mytologi, vidskepelse och människors sätt att skydda sig från främmande krafter. Han inspireras även av litteratur och musik med storslagna ljudlandskap och den vilda naturen. Skissboken är med honom ofta - till och från ateljën, under resor och i den vanliga vardagen. Teckningen har tagit mer och mer plats i Köhlers konst. Dess snabba spontanitet och lätthanterlighet passar honom. Många av hans bildsviter är i form av ”dragspelsböcker”. Han börjar med att teckna ett uppslag i taget och vecklar senare ut boken för att arbeta vidare med helheten - en flödande berättelse.

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm där han också bor och verkar. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm.

BESÖKSADRESS
Teckningsmuseet i Laholm
Hästtorget
312 30 LaholmFort Gansevoort

SEEING THROUGH YOU

An online exhibition series

Exhibition One: A cloud in a box

Curated by Terry R. Myers

Fort Gansevoort is pleased to announce SEEING THROUGH YOU, a series of weekly online exhibitions organized for the gallery by invited curators and scholars. Launching Thursday, March 26, 2020, this initiative will highlight artists from around the globe and aim to initiate lively discourse among larger and more diverse audiences forwhom the web and social media are an even more vital 'salon' space in a time of crisis.

The series takes its title from a 2004 piece by Barbara Kruger, who has said, "I work with pictures and words because they have the ability to determine who we are, what we want to be, and what we become." In a moment that is calling upon communities worldwide to redefine daily life, seek new ways to connect, and locate sources of mutual support, art has a critical role to play.

The first exhibition of SEEING THROUGH YOU, is named for the 2016 Pet Shop Boys song, A cloud in a box. Organized by Los Angeles-based writer, educator, and independent curator Terry R. Myers, the show brings together seven artists currently working in Berlin, LA, Santiago, Stockholm, and Tel Aviv, and reinforces how profoundly these artists have, in Myers' words "been together for quite some time in my mind's eye.".

The artists included in the exhibition are Milly Barzellai, Chinatsu Ikeda, Peter Köhler, Vicente Matte, Jeni Spota C., Keith Tolch, and Pilar Trujillo.

Myers explains: "Collectively, the artists' work displays an abundance of imagery in a vibrant and material spectrum that contains agile bands of alienation, contentment, devotion, infatuation, joy, tragedy, and magic. These bands, of course, are powerful and they bend and/or blend within the work of any one of these artists as much as they do across that of the group. Magic is last in this list because it mixes with the others the best. Magic is a secret, but a secret made to be shown to others. The Pet Shop Boys song tells the story of a magician with a cloud in a box -'a secret between him and the sky'- that he would display once a week. These seven artists, each in their own way, are doing the very same thing."

Fort Gansevoort is a contemporary art gallery representing emerging and established artists from around the world. With a strong commitment to curatorial excellence and new research, Fort Gansevoortmounts six exhibitions annually, devoting its space and publishing efforts to both emerging artists and established figures whose art invites fresh study and warrants increased recognition. Fort Gansevoort represents Zoë Buckman, Zoya Cherkassky, Patrick Martinez, and Christopher Myers, and exhibits the works of many other artists in group and solo exhibitions.

Galleri Magnus Karlsson

Intermezzo

26.3-2.5 2020

Vi har skjutit fram vårt ordinarie publika program och hoppas kunna öppna som vanligt igen den 9 maj. Under tiden har vi installerat en grupputställning med ett urval verk av galleriets konstnärer. Det är verk som är nya, tidigare ovisade eller som har visats i andra sammanhang. Utställningen hänger t.o.m. den 2 maj, men kan komma att förändras under tiden. Vi har tills vidare galleriet öppet efter överenskommelse. Om ni har möjlighet att besöka oss så är ni varmt välkomna. Mejla eller ring oss (08/660 43 53 eller 0708/106 906) innan så att vi säkert är här. Att uppleva konst i gallerimiljö behöver i dessa dagar inte innebära trängsel eller risk ör smittspridning.

Vi har också dokumenterat utställningen för er som inte har möjlighet att se den på plats. Större bilder och information de enskilda verken kan du hitta här. Kontakta oss gärna om du har några frågor om dessa verk eller om de konstnärer vi representerar. Besök vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för löpande information om vår verksamhet och kommande program.

Ta hand om varandra och hoppas att vi ses snart!

/Magnus, Nora, Erika & Felix

Länk till sida med större bilder och information om utställningens verk.

Svartbok / Black Book, 2019
>Ink and acrylic on paper, 29,4x700 cm


PETER KÖHLER

Bewildered

11.1-25.1 2020

I galleriets inre rum visar vi just nu en svit med teckningar av Peter Köhler. Verken visades i hans separatutställning Bewildered på Sandvikens konsthall hösten 2019.

Jag tycker om att arbeta utomhus och att vara i rörelse. Det finns en direkthet som är genomgående i allt mitt material. Jag undviker att skissa och improviserar mig hellre fram. Jag försöker att vara öppen och lyhörd. Inspiration kommer till stor del från min vardag. Resor och platser jag besökt, från olika möten med människor. Likaså från det outsagda, det folkloristiska den mörka sagan och framför allt fantasin. Dagsaktuella händelser och känslan av en allt mer komplicerad framtid." - Peter Köhler, maj 2019.

Hans teckningar må vara historier men de blir aldrig fullödiga berättelser, även om de upprättar hallucinatoriska narrativa strukturer med noggrant detaljerade och visuellt stimulerande skildringar av vad som ofta verkar vara konkreta personer, platser och saker. De här bildhistorierna kan till och med ha både början och slut - och en massa handling däremellan - men utan att låta berättelsen fullbordas och anpassa sig tidsmässigt: deras gestaltningsmässiga flexibilitet är förankrade i läsbarhet och ett kompositoriskt ramverk som gör det möjligt för teckningarna att överskrida varje begränsande tolkning (Ändå är det inte orimligt att tänka sig att vi namnger de flesta figurer, varelser och annat som vi ser i dem, oavsett hur bisarra sakerna i sig kan tyckas). Teckningarna nästan kräver mikroskopisk inspektion, men den sortens undersökande sätt att se leder vanligen till antaganden om vad något måste betyda, och jag är säker på att det är en återvändsgränd - eller kanske snarare en kalldusch för den förvånande öppenheten i hans myllrande men välbyggda teckningar. - Terry R. Myers om Peter Köhlers konstnärskap, från texten All Ends Well, 2017

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm, där han bor och arbetar. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1995-2000). Separatutställningar i urval: Sandvikens konsthall (2019), Chart art Fair, Galleri Magnus Karlsson, Köpenhamn, Danmark (2018), Galleri Magnus Karlsson (2017, 2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg (2005), Botkyrka Konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002). Grupputställningar i urval: Artipelag, Stockholm (2018), Alma, Stockholm (2017), Konstnärshuset, Stockholm (2017), RYMD Konstrum, Stockholm (2015), Chart Art Fair, Köpenhamn (2014), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013, 2011, 2010, 2009), Frieze Art Fair, London (2012). Han har även gjort ett flertal offentliga utsmyckningar och finns representerad i privata och offentliga samlingar i Sverige, Europa och USA.

Öppettider
tisdag-fredag 12.00-17.00
lördag 12.00-16.00
Samt efter överenskommelse.

Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, StockholmIn the inner room of the gallery we currently present a series of new drawings by Peter Köhler. The works were initially presented at the artist's solo exhibition at Sandvikens Konsthall, Sweden in the fall of 2019.

I enjoy working outdoors and being in motion. There is a directness and immediacy in everything I do. I avoid sketches and prefer to improvise. I try to be open and responsive. The motifs come mostly from my everyday life, travels, places I visit and various meetings with people. I'm inspired by the unspoken, the folkloric, the dark fairy tale and, above all, imagination. Current events and the feeling of an increasingly complicated future. - Peter Köhler, May 2019.

His drawings may be tales but they don't become full-blown stories, even though they set up hallucinatory narrative structures with meticulously detailed and visually stimulating depictions of what frequently appear to be specific people, places and things. These picture-tales might even have a beginning and an end, as well as prodigious amounts of activity in between, but they resist narrative completion and temporal conformity by embedding the legibility of their representational flexibility into a compositional framework that enables the drawing to transcend any or all limitations of interpretation. (Nevertheless, it is not unimaginable to name the majority of characters, creatures or whatever else we're looking at in them, no matter how bizarre any of these things may be.) These drawings almost prompt microscopic inspection, but such an investigative way of looking usually leads to assumptions being made about what something must mean, and I'm convinced that that is a dead end, or better yet a buzz kill of the surprising openness of these overflowing yet well-built drawings. - Terry R. Myers about Peter Köhler, from the essay All Ends Well, 2017

Peter Köhler was born 1971 in Stockholm, where he still lives and works. He is educated at the Royal Institute of Arts in Stockholm (1995-2000). Selected solo exhibitions: Sandvikens konsthall Sweden (2019), Chart Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, Copenhagen, Denmark (2018), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2017, 2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York,US (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg, Sweden (2005), Botkyrka Konsthall, Stockholm, Sweden (2004), Brändström & Stene, Stockholm, Sweden (2002). Selected group exhibitions: Artipelag, Stockholm, Sweden (2018), Alma, Stockholm, Sweden (2017), Konstnärshuset, Stockholm, Sweden (2017), RYMD Konstrum, Stockholm, Sweden (2015), Chart Art Fair, Copenhagen, Denmark (2014), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2013, 2011, 2010, 2009), Frieze Art Fair, London, UK (2012). He has made numerous public commissions and is represented in private and public collections in Sweden, Europe and the US.

Gallery Hours:
Tuesday-Friday 12.00-5.00 pm
Saturday 12.00-4.00 pm
And by appointment.

Address:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm, SwedenB a c k