Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

A r c h i v e 2 0 1 7

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009

SvD:s kritiker guidar till 2017 års bästa böcker.

SvD Kultur söndag 3 december 2017. Clemens Poellinger konst.

Crepuscular Tales av Peter Köhler. Galleri Magnus Karlsson

En utställningskatalog som är en konstbok i sig. Peter Köhlers kolorerade teckningar kommer till sin rätt i det tryckta formatet.
Det ger möjlighet att utforska hans myllrande bildvärld i lugn och ro, så som man aldrig hinner göra i gallerimiljö.
Köhlers kaotiska universum av starka färger och slingrande ornamentik leder fantasin på härliga irrvägar.

Gallerirunda i hallucinatoriskt myller som en feberdröm. Dan Backman, Svenska Dagbladet

Peter Köhler på Galleri Magnus Karlsson. Sebastian Johans, konsten.net

Berättelser från skymningslandet. Susanna Slöör, omkonst.com

PETER KÖHLER

Crepuscular Tales

18.11-16.12 2017

We are pleased to present Peter Köhler's fifth solo exhibition in the gallery. Crepuscular Tales is a series of 36 drawings which will be presented as an installation in the main room of the gallery. A catalogue with all works from the suite as well as an essay by American critic and curator Terry R. Myers will be availble. Below an excerpt from the essay:

Peter Köhler draws like a dream, and maybe he dreams like his drawings. His works on paper are triumphs of pictorial alchemy, amalgamations of three core elements that anchor their persistent yet never repetitive production. The first is a type of close observation that is somehow both tenacious and casual, taken and selected from - it seems - everything he happens to see. (And the work can make us believe that he sees every single thing, even though we know that is impossible.) Then there is a level of imagination that miraculously is as familiar as it is wild, an incongruity that rarely works in words, yet is more often than not the mark of transformative works of art, particularly in the case of drawings like these that contain both intimacy and vastness. Finally, there is an indefatigable quality of technique in terms of color, line and form that asserts control and even mastery without producing an alienating or limiting experience for us as viewers. Put another way, it is very difficult to tear oneself away from these drawings, because not only are there always more things to discover in them, but also the fusing together of their three core elements creates a gravitational pull that makes them mesmerizing yet still flexible. They are agile and muscular.


Read the full essay by Terry R. Myers here.

Opening Reception November 18, 12-4 pm!

Address: Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

Vi har glädjen att presentera Peter Köhlers femte separatutställning på galleriet. Crepuscular Tales är en svit om 36 teckningar vilka presenteras som en installation i galleriets stora rum. Till utställningen produceras en katalog med samtliga bilder i sviten tillsammans med en essä av den amerikanske kritikern och curatorn Terry R. Myers. Läs ett utdrag ur hans text här nedan:

Peter Köhler tecknar som en dröm, och kanske drömmer han som sina teckningar. Hans verk på papper är bildalkemiska triumfer, kombinationer av tre grundelement som förankrar deras envisa men aldrig repetitiva produktion. Det första är ett slags noggrann iakttagelse som på något vis är både enträgen och planlös, hämtad och utvald - av allt att döma - från allt han råkar se. (Och verket kan få oss att tro att han ser varenda enskild sak, trots att vi vet att det är omöjligt.) Sedan finns en grad av fantasi som mirakulöst nog är lika välbekant som vild, en orimlighet som sällan fungerar i ord men ändå oftast utmärker omgestaltande konstverk, i synnerhet när det gäller teckningar som de här som är både intima och stora. Slutligen finns en teknisk outtröttlighet i färg, linje och form, som vittnar om kontroll, rentav mästerskap utan att det känns främmande eller begränsande för oss betraktare. Med andra ord är det mycket svårt att slita sig från hans teckningar, inte bara för att det alltid finns mer att upptäcka i dem men också för att sammansmältningen av deras tre grundelement har en dragningskraft som gör dem hypnotiska och ändå flexibla. De är spänstiga och muskulösa.


Länk till hela texten av Terry R. Myers.

Välkomna till vernissage 18 november kl. 12-16!

Adress: Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, StockholmGalleri Magnus Karlsson @ Alma

ALMA, Stockholm, Sweden


ANNA BJERGER, SARA-VIDE ERICSON, CARL HAMMOUD, TOMMY HILDING,
KLARA KRISTALOVA, PETER KÖHLER, MARIA NORDIN, CHARLIE ROBERTS,
BELLA RUNE & DAN WOLGERS

Recognizing the growing need for new forms of work space and collaborative
environments, Alma is opening its doors on Nybrogatan 8 in Stockholm.
A space for work and play, Alma was founded for the sole purpose of nurturing
creative people and their ideas.
More information: www.thisisalma.com, www.vogue.comSKF/Showroom - INVITED

712.3 2017, Kostnärshuset, Stockholm, Sweden.

From Press release (in Swedish only):

Några av landets mest instressanta samtida konstnärer har
bidragit till denna visning, till förmån för Svenska
Kostnärernas Förening/Konstnärshuset.

Intäkterna går oavkortat till verksamheten. Läs mer
om oss HÄR


Jens Fänge
Hans Isaksson
Martin Jacobson
Per Kesselmar
Eva Koch
Jenny Källman
Peter Köhler
Bo Larsson

Följande konstnärer medverkar:

Hans Andersson
Lars Arrhenius/Eric Ericson
Ernst Billgren
Helene Billgren
Thomas Broomé
Åsa Davidsson
Carl-Fredrik Ekström
Carin Ellberg
Juan-Pedro Fabra
Mikael Fagerlund
Anneli Furmark

Matts Leiderstam
Tilda Lovell
Joakim Ojanen
Leif Palmquist
Julia Peirone
Roland Persson
Kjell Strandkvist
John Sundkvist

More information:
www.konstnarshuset.org


B a c k