Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

A r c h i v e 2 0 1 6

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009

Hjärtkliniken HIA.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.



Nya Pelikan bar

(Permanent utställning)






"Konstväxlingar - färgbilder" för tunnelbanestationen Zinkensdamm. Trafikförvaltningen. Stockholm / juni 2015 - maj 2016

B a c k