Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

A r c h i v e 2 0 1 5

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009


Peter Köhler

To an Unknown Descendant

8.10-8.11 2015

Jag cyklar längs Katarinavägen mitt på dagen. På en gräsmatta intill ett buskage har en man parkerat sin motorcykel. Han sitter med slutna ögon, rak rygg, ceremoniellt med benen i kors. Alldeles intill är ett stort dubbelhandssvärd nedstucket i marken. Vid ett annat tillfälle passerar jag en liten tvärgata till Hantverkargatan intill Kungsholmstorg. En väldigt stor och kraftig hare ligger mitt på gatan. Den lever men bägge bakbenen hänger slappt. Några människor står och tittar, någon pratar i sin mobil.

- Peter Köhler, 2015

Vi har glädjen att presentera Peter Köhlers fjärde separatutställning på galleriet; To an Unknown Descendant. Utställningen presenterar målningar och teckningar från de senaste två åren.

Köhlers konst balanserar effektfullt mellan detaljerad figuration och ett mer autonomt måleri. I arbetsprocessen finns en punkt då han försvinner in i bilden och öppnar upp för fria associationer utan regelverk och manus. I verken finns ett narrativ, men historien har ingen tydlig början eller slut. De innehåller snarare en mängd antydningar, vinjetter och fragment. Konturer, skuggor och silhuetter går in och ut i varandra. En trappa övergår till ett ben som blir en skugga av något annat eller en kanske helt abstrakt form. Köhler utgår från den plats där han befinner sig och samlar lyhört nya intryck. Inspirationen kommer ofta från resor - den senaste till den amerikanska västkusten - men också från oväntade vardagliga händelser och absurda situationer.

Utställningens titel är lånad från den engelska översättningen av Karin Boyes dikt Till en okänd efterkommande. I bilderna finns dystopiska inslag och de skulle kunna läsas som lämningar efter en civilisation - en sorts samtida hällristningar. Något för en okänd efterkommande att tyda och därav bilda sig en uppfattning om vår tid.

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm, där han bor och arbetar. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1995-2000). Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson (2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg (2005), Botkyrka Konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002). Han har även gjort ett flertal offentliga utsmyckningar och visar för närvarande ett större verk på Zinkensdamms tunnelbanestation i Stockholm.

Kontakta galleriet för mer information och pressbilder.

Välkommen till vernissage torsdag 8 oktober kl. 17-20!

Öppettider:
tisdag-fredag 12.00-17.00
lördag-söndag 12.00-16.00
Samt efter överenskommelse.
Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm

It's midday and I ride my bike along Katarinavägen. A man has parked his motorcycle next to some bushes. He sits with his eyes closed, back straight, ceremonially, with his legs crossed. Right next to him a large double-handed sword is stuck in the ground. On another occasion, I pass a small crossroad to Hantverkargatan next to Kungsholmstorg. A large and vigorous hare lies in the middle of the street. It's alive but the hind legs are hanging limply. A few people stand around looking, someone is talking on a cellphone.

- Peter Köhler, 2015

We are pleased to present Peter Köhler's fourth solo exhibition in the gallery; To an Unknown Descendant. The exhibition presents paintings and drawings from the last two years.

Köhler's works balances efficiently between detailed figuration and a more autonomous language. In the working process there is a point where he disappears into the imagery and opens up to free association without rules and scripts. The works has a narrative, but the story has no clear beginning or end. Instead they contain a great number of hints, vignettes and fragments. Contours, shadows and silhouettes go in and out of each other. A staircase turns into a bone that becomes a shadow of something else, or maybe an abstract shape. Köhler's work often originates from his current location, where he sensitively collects new impressions. Inspiration often comes from traveling - the most recent trip to California - but also from unexpected everyday occurrences and absurd situations.

The title of the exhibition is borrowed from the Swedish poet Karin Boye's poem To an Unknown Descendant. The often despotic pictures can be read as remnants of a civilization - a kind of contemporary petroglyphs. Something for an unknown descendant to interpret and hence form an idea of our time.

Peter Köhler was born in 1971 in Stockholm, where he lives and works. Educated at the Royal Institute of Art, Stockholm (1995-2000). Selected Solo Exhibitions: Galleri Magnus Karlsson (2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York, US (2006, 2003), Gallery 54, Gothenburg (2005), Botkyrka Konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002). He has also made numerous public commissions and is currently presenting a large scale art work in the subway of Stockholm.
Utställningen Du är redan här bygger på intuition och känsla. Konsten delar med sig av, eller manar till, en direkt närvaro i en drömvärld, det magiska nuet, millisekunden innan tanken uppstår, ett barns blick, en ständigt pågående sida av verkligheten. Vi befinner oss mitt emellan det ordnade, förväntade och det överraskande. Vad finns I detta tillstånd? Vilka vinklar, rum, landskap och världar kan öppna sig?

Förhoppningen är här att betraktaren ska ges möjlighet att förundras över allt det vi så ofta råkat förbise - det intuitiva behovet av att beröra de stora frågorna utan att falla in i ett skyddsnät av påtvingande polariseringar och förenklade åsikter. Utställningen är en resa inåt och utåt på samma gång. En resa till en möjlig större och vidare blick.

"Konstväxlingar - färgbilder" för tunnelbanestationen Zinkensdamm. Trafikförvaltningen. Stockholm / juni 2015 - maj 2016


lars arrhenius, anna bjerger, thomas broomé, niklas eneblom, jens fänge, carl hammoud, tommy hilding, kent iwemyr,
richard johansson, susanne johansson, klara kristalova, peter köhler, hans lannér, petra lindholm & jeff olsson
c/o Hotel le Manoir

14.9-31.12, Hotel le Manoir, Banyuls sur Mer, France


B a c k