Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

A r c h i v e 2 0 1 2

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009


11.10 - 14.10 2012
The Frieze Art Fair
2012, London

maria nordin, mamma andersson,

jens fänge, jockum nordström,

thomas broomé, lisa jonasson,

amy bennet, peter köhler.

Galleri Magnus Karlsson
Booth E1, Regent's Park, London, UK.

www.friezelondon.com

Drömsyner och bortomvärldar, omkonst.se

PETER KÖHLER
Imagination of the Heart
30.8–30.9 2012

Imagination of the Heart
Peter Köhler, Travelogue, 2012. Akryl på mdf, 19 målningar, totalt 224x271 cm.

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Peter Köhler’s third solo exhibition in the gallery. The exhibition Imagination of the Heart presents new paintings and works on paper.

For the gallery’s first room Köhler has made the piece Travelogue which consists of 19 paintings on figure sawn panels. It summarizes in many ways Köhler’s artistry by its span from abstract coloristic compositions to the more narrative graphic drawing. The paintings are springing out along the walls like the organic wild world he often describes in his works. Some borrow the language and form from road signs and one of them narrates the title of the exhibition, Imagination of the Heart. A phrase that can be read as a reminder of the need for imagination as a sanctuary.

In the center of the exhibition a new series of circular paintings in various sizes is presented. Installed together on one of the walls, they form their own planetarium. A particular landscape is frequently occurring in the paintings where nature seems to be about to get her revenge. Powerful and without control it expands and threatens existing structures and rules. In the painting At War, we can vaguely distinguish a figure who wanders with a wooden mallet, almost completely camouflaged and interlaced into the vegetation around. The new paintings have a partly post apocalyptic content, and there is also a return to a more uncensored, humorous and absurd imagery.

Works on paper are displayed on a long table in the gallery’s third room. The notebook is something that Köhler always carries with him, everyday or while traveling. Köhler fills these with both meticulously detailed ink drawings, quick notes and texts. By occasionally using books with an accordion folding he can make panoramic images that are allowed to grow longer. A selection of his texts are reproduced in facsimile in the book The Quick and the Dead, published at the occasion of the exhibition.

 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Peter Köhlers tredje separatutställning i galleriet. Utställningen Imagination of the Heart presenterar nya målningar och arbeten på papper.

Till galleriets första rum har Peter Köhler gjort verket Travelogue som består av 19 målningar på utsågad mdf. Den sammanfattar på många sätt Köhlers konstnärskap och spänner från abstrakta koloristiska kompositioner till de mer berättande tecknade elementen i hans konst. Målningarna växer sig uppåt väggarna likt den organiska vildvuxna värld han ofta beskriver i sina bilder. Vissa lånar sitt språk och form från vägvisare och bland annat återfinns utställningens titel Imagination of the Heart som kan läsas som en påminnelse om behovet av fantasin som tillflyktsort.

I centrum av utställningen visas en ny serie runda målningar i varierande storlekar. Installerade tillsammans på en av rummets väggar bildar de ett eget planetarium. I målningarna återkommer ett landskap där naturen tycks vara på väg att få sin revansch. Kraftfull och utan kontroll breder den ut sig och hotar existerande strukturer och regler. I målningen At War skymtar en figur som vandrar fram med en klubba, nästan helt kamouflerad och inflätad i växtligheten runt om. De nya målningarna har delvis ett postapokalyptiskt innehåll och här finns också en återkomst till en mer ocensurerad, humoristisk och absurd bildvärld.

På ett långt bord i galleriets tredje rum visas arbeten på papper. Anteckningsboken är något som Köhler alltid bär med sig, i vardagen eller på resor. Här skapas både minutiöst detaljerade tuschteckningar, enkla anteckningar och texter. Genom att ibland använda böcker med dragspelsvikning kan under lång tid längre panoramabilder växa fram. Ett urval av texterna återges faksimilt i boken The Quick and the Dead som ges ut i samband med utställningen.

The Quick and the Dead

THE QUICK AND THE DEAD
Peter Köhler

Short stories
Paperback 100 pages
language english/swedish
ISBN 978-91-979533-3-7
Published by Galleri Magnus Karlsson
copyright Peter Köhler 2012


Se en videointervju om utställningen med Peter Köhler:

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm, Sverige där han bor och arbetar. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1995–2000). Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson (2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg (2005), Botkyrka Konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002).

Mer information:
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/artists/peter-köhler
http://www.peterkohler.se/

Kontakta galleriet för mer information och pressbilder.

Välkommen till vernissage torsdag 30 augusti kl. 17.00–20.00.

Öppettider:
tisdag–fredag 12.00–17.00
lördag–söndag 12.00–16.00
Samt efter överenskommelse.

Adress:
Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, Stockholm


Art for hope

Vernissage 14/6 kl 18-21

Utställning 15/6 kl 16-21, 16/6 kl 11-17

Auktion 17/6 kl 15

Mer info www.artforhope.se

B a c k