Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact Links

Back to CV - One man Exhibitions

Peter Köhler kallar sin utställning Tropismer. Det är ett ganska ovanligt och svårgripbart begrepp. På ett sätt kan det användas för att beskriva små oansenliga processer och förändringar. Det kan användas för att uttrycka hur levande organismer kan ta form och intryck av sin omgivning och hur de låter den direkt upplevda miljön påverka sitt eget väsen.

Hela utställningen består av nya verk som konstnären arbetat fram under och efter sina resor. Som reseskildringar men ändå inte. Som ett sökande efter hur intryck av känslostämningar och undertoner från en plats i världen kan påverka det egna uttrycket och personligheten. Hur den personliga erfarenheten och utvecklingsprocessen följer individen till nästa plats och nästa varseblivning. Hur jaget formar och formas av kontexten.

I Peter Köhlers resepackning finns ett stort antal små anteckningsböcker. I dem skissar (antecknar) han små och stora intryck från platser som Mexico, San Francisco, Moskva m fl. C:a 500 fragmentariska skisser ligger till grund för det 30-tal verk som nu visas i Botkyrka Konsthall. Flera målningar innehåller samma fragment av intryck men i olika sammanhang. Ofta blir målningarna förtätningar av collage-artade minnen. Oftast finner man där en känslostämning, allmänmänsklig, ibland av undertrycka rädslor och aggressioner och i andra fall av trygghet och kärlek. "Känslor är abstrakta", säger Peter Köhler och i sina konstverk utforskar och leker han med abstraherandet på olika sätt. Vad är egentligen verkligt när det handlar om upplevelser och minnen?

Elisabeth Fagerstedt, Botkyrka Konsthall 2004

Back to CV