Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

Back to CV - Reviews / Interviews

Svenska Dagbladet, Clemens Poelinger, nov 5, 2015.

Peter Köhler, To an unknown descendant

Härligt omtumlande psykedelisk drömvärld

"To an unknown descendant", till en okänd efterkommande, är titeln på Peter Köhlers utställning. Poetiskt lånad ur en dikt av Karin Boye. Jag tänker precis tvärtom: från en okänd förfader. För här myllrar det av bildreferenser på kors och tvärs genom kultur- och populärkulturhistorien.

Vinylfärg, akryl och tusch tycks körda i en psykedelisk mixer. Vi är inne i en drömvärld, skrämmande, lockande och härligt omtumlande på en gång. Peter Köhler är en skicklig tecknare, även när han målar.

I ett verk som "Heads" flimrar en stor mängd små detaljrika ansikten över en gulaktig, ökenliknande bakgrund. De tunna strecken målade med mycket fin pensel bryts här och där rytmiskt av plumpliknande figurer. Det skapar spännande dynamik mellan kontroll över motiven och något mer slumpmässigt. Låter man blicken svepa över målningarna blir man varse flera berättelser som tycks löpa parallellt. Det lönar sig att stanna till en stund inför varje bild och titta riktigt nära.

Dramatiken skruvas upp i Köhlers teckningar, både de mycket små i A5-format och i de flera meter långa panoramorna, som är Köhlers specialitet. Här låter han olika miniatyrvärldar uppstå i ett kaotiskt universum av starka färger, slingrig ornamentik och nattsvart tusch. Fantasin går bananas av sådan stimulans.

Just nu kan man för övrigt studera teckningarnas detaljrikedom om man kliver av t-banan vid Zinkensdamm där det finns utrymme för tillfälliga färgtryck med konst mellan reklamen. En liten bit av verket "Something wicked this way comes", i original 20 centimeter högt, är där gigantiskt uppförstorat.

Utställningen hänger sista helgen, Peter Köhler berättar själv om sin konst lördag 7 november kl 14.

Härligt omtumlande psykedelisk drömvärld. Clemens Pellinger, Svenska Dagbladet / 5th of november 2015

Back to CV