Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

Back to CV - Reviews / Interviews

Peter Köhlers frätande penselstreck tycks osa av svavel. Burleska bildfigurationer blandas på ett sätt som ger flashbacks till undergroundtidningen Puss på sextiotalet. Ändå är Köhlers målningar inte enbart subversiva. Där finns en skönhet i det medvetet kantiga formspråket. De naiva drag som dyker upp i vissa bilder underlättar också att skilja dem från det något grabbiga bildspråk som ofta utmärker undergroundestetiken. Det är poetiskt men inte på det allra vanligaste sättet. Särskilt fastnar jag för serien "Tropismer" som med ett konsekvent färgackord och myllrande svarta linjer beskriver drömlika scenarier.
Hemsidan är enkelt uppbyggd utan några som helst flashiga inslag. En självklarhet kanske med denna typ av bilder.

Back to CV