Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact

Back to CV - Reviews / Interviews

Reseromantik av sällsynt slag

Peter Köhlers bilder kryllar av häxor och gotiska ruiner.

Det fanns en tid när vittnesmål från avlägsna platser var efterlängtade. Nu har världen krympt. Forna tiders upptäcktsresande, från Marco Polo till Bruce Chatwin - de där som berättande om saker ingen annan sett eller upplevt, som hade tid att stanna, som reflekterade och satte sig själva på spel - är idag ganska sällsynta. Men det finns undantag.

Ett sådant förefaller den förvisso ganska otidsenliga konstnären Peter Köhler vara. På sin utställning på Galleri 54 visar han målningar utförda efter skisser han gjort på sina resor runt om i världen. Här finns inget av den igenkännandets trygghet, parad med exotiseringen av det främmande, som präglar turistindustrin. Snarare bryts invanda betraktelsemönster i Köhlers oväntade kombinationer. Visst finns här en exotism, men det är lika mycket det egna arvet som exotiseras som "de andra".
Gubben i månen - som vakar genom ett fönster i ett mörklagt hotellrum i Moskva i en stor målning i svart på gult - kunde lika gärna vara hämtad ur en berättelse av romantikern E. T. A. Hoffmann som från ett barnprogram på tv. I en annan bild böljar linjerna fram ur ett timmerhus, omgivet av afrikanska skulpturer. Ovanför taket reser sig ett dramatiskt alplandskap. Jag kan inte säga vad det är som gör att denna kombination väcker ett sådant obehag, men det är tydligt att vi här befinner oss långt ifrån charterturismens färdstråk.

Men det är inte platsen i sig Köhler återger, utan de bilder fantasin skapar i mötet med den. Hans bilder kryllar av häxor och gotiska ruiner. Men svärtan à la Böcklins Dödens ö kombineras med en uppsluppen humor. Genom att föra samman flera bilder i en uppstår en osäkerhet som också säger något om det problematiska i hela företaget att minnas och teckna ned ett minne.

Daniela Lehmann Carrascos videoinstallation Latin Vision behandlar en problematik som är underförstådd i Köhlers arbeten: koloniala strukturer som ännu gör sig påminda, i detta fall i det moderna Chile. I en videoprojektion ställs samvaron vid köksbordet - mångfaldigad i ett abstrakt mönster - mot dramatiken i så kallade "telenovelas", latinamerikanska såpoperor. I en annan video avtecknar sig några siluetter mot aftonhimlen som i en målning av Millet. I mötet synliggörs ett romantiskt-europeiskt inflytande i det dagliga chilenska livet.
I kammaren presenteras det nystartade Göteborgsförlaget Kning Disk, tänkt att fungera som en mötesplats för ljud, bild och design. Urvalet ger genklang av en 60-talsrevival med text-ljudkompositören Åke Hodell som given förebild. Initiativet är kul även om avantgardistiskt 60-tal knappast utgör någon bristvara längre. I första hand är det för Peter Köhlers fascinerande bilder som utställningen är värd ett besök.

Peter Köhler
Daniela Lehmann Carrasco
I kammaren: Kning Disk
Galleri 54
t o m 10/4


Kristoffer Arvidsson, Göteborgsposten

Göteborgsposten

In English

Back to CV