Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact Links

Back to CV - One man Exhibitions

Jan Stene 2002

Osculum Infame

The motives and influences in Peter Köhler´s paintings lie between historical recognition and contemporary awareness. With a playful and almost narrative feeling the artist creates a picture world which makes the viewer feel both agiation and wonder.

The exhibition gathers its nourishment from cultural historical references where iconography and folklore is very much present. With the help of well-known symbols and figures Peter Köhler asks questions which touch our social and cultural understanding.

"Osculum Infame" means "The Kiss of Shame", and it is the designation which, according to the Anglo-Saxon narrative tradition, describes a witch's ritual greeting at a meeting the Devil, when she kisses the Prince of darkness's posterior.

Jan Stene 2002

Osculum Infame

Motiven och influenserna i Peter Köhlers måleri landar mellan det historiska igenkännandet och det vakna samtida. Med en lekfull och nästan narrativ känsla skapar konstnären en bildvärld som får betraktaren att känna både oro och förundran.

Utställningen hämtar sin näring från kulturhistoriska referenser där ikonografin och folkloren är mest närvarande. Med hjälp av välkända symboler och figurer ställer Peter Köhler frågor som berör vårt sociala och kulturella samspel.

Osculum infame betyder på engelska The kiss of shame och är den benämning som enligt den anglosaxiska berättartraditionen beskriver häxans hälsningsritual vid mötet med djävulen, då hon kysser mörkrets härskare i den bakre regionen.

Back to CV