Peter Köhler

Current C.V. Photos Contact Links

In English


Back to CV - One man Exhibitions

Peter Köhler, BLACK BALL, 2009. Tusch på mdf,ø30.5 cm.

Peter Köhler

BLACK MAGIC

Galleri Magnus Karlsson

9.1 - 7.2 2010>

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera en mindre utställning med Peter Köhler, den andra på galleriet.

I utställningen Black Magic har Peter Köhler valt bort färgerna och arbetat med svart tusch på mdf i gränslandet mellan teckning och måleri. En studieresa till The Museum of Witchcraft i Boscastle, Cornwall där Peter Köhler fick tillgång till museets samlingar, fotoarkiv och bibliotek och återkommande resor till Kina har varit utgångspunkten. Peter Köhler arbetar med spontan figuration och improvisation, men en del av innehållet är också sprunget ur teckningar gjorda under resorna. En annan inspiration är konstnären Austin Osman Spares (1886-1956).

Peter Köhler är född (1971) och bosatt i Stockholm. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1995-2000.

Museum of witchcraft
Austin Osman Spare

BLACK MAGIC
Peter Köhlers ”Black Magic”-visioner speglar vårt inre liv. Vi vet inte att det ser ut som det gör men det gör definitivt han.

Trådar, grenar, nerver, kedjor, tarmar, armar... Allt hänger samman i en organiskt överflödande kittel.
Skuggor, spöken, synapser, minnen, sinnen... Angenämt distorderade visioner, där linjernas illusoriskt
gränsdragande funktion uppmuntrar till överträdelse... En enda livskraftig enhet bestående av
oändligt komplexa summor av detaljer och inbördes relationer... Bevittnar vi ett fragment av tiden
eller är det kanske en evighet? Ett mänskligt totalperspektiv eller endast en enda hjärncells? I
gränslandet mellan det abstrakta och det figurativa möts även nivåer av omedelbar förståelse. Vi ser
något men vad ser vi – och hur? Köhlers bilder blir snabbt perceptionsmeditationer, där vi leds från
det som är synligt till det som blir synligt. Och sedan vidare.

Det svarta i Köhlers måleriska magi knyter inte an till moraliskt dubiösa manipulationer utan till
bläcket självt. De visuella kontrasternas egen livssaft domderas av Köhlers penna och pensel. De mest
effektiva av alla komplementfärger – de färger som inte är färger. Det svarta dominerar i dessa ”Black
Magic”-bilder. Man kan därför se dem som visuellt negativa på avstånd, men direkt då man närmar sig
uppstår en växelverkan mellan positiv och negativ perception. Det är en skickligt avvägd uppvisning
från Köhlers sida, ett flyktigt anslag som lekfullt manar till cerebral och mental aktivitet. När vi lyckats
hitta något konkret i bilden att ta tag i, förs vi snabbt vidare i den rika och vildvuxna själsspegeln.

”Black Magic” knyter titelmässigt an till ockultismen. Spår av denna finns dessutom latent i Köhlers
verk – om man väljer att närma sig. Blotta rörelsen, attraktionen, är resultat av hans känslomässiga
trollformel. När man är nära, vill man närmare ändå. För att se mer, känna mer, uppleva mer och för
att slutligen konfronteras med sig själv på en högre nivå. För att göra det, krävs en öppensinnad
ärlighet som kommer av att man släpper taget om de egna förväntningarna. Peter Köhlers kontrastrika
ockultism i ”Black Magic” är en vi alla behöver då och då.

Carl Abrahamsson, Stockholm, januari 2010

Back to CV